26 Ocak 2010 Salı

5 YAŞ GELİŞİM RAPORU

İNCİ;eğitim ve öğretim sürecinde arkadaşları ile iyi diyalog kurabilmektedir. Sınıf içi etkinliklere kendi isteği ile başlamakta ve başladığı işi bitirmede yardıma ihtiyaç duymaktadır..Söz hakkı alıp sorulan sorulara kendine özgü cevaplar vermektedir. Resim, elişi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler oluşturmaktadır. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları fark ederek kendi estetik görüşüne uygun olarak değiştirebilmektedir.


Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri (koşma,yürüme,belli bir yüksekliğe tırmanma, tırmanılan yükseklikten inme,belli bir mesafeyi sürünerek gitme,değişik yönlere yuvarlanma) yapabilmektedir.Pedal çevirme hareketini koordineli olarak yapmaktadır.Farklı büyüklüklerdeki nesnelerle çeşitli hareketleri (atılan nesneleri yakalamak)yapabilmektedir. El- göz koordinasyonu gerektiren hareketleri (resim yapma, kesme, katlama, yapıştırma vb.) yapabilmektedir.


Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri açıklar.Söylenen olayları ve varlıkları renklerine şekillerine büyüklüklerine miktarlarına dokunsal özelliklerine kullanım amaçlarına göre eşleştirip gruplayabilmektedir. Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilmektedir.. 1den 10 a kadar sayıları birer birer ritmik olarak sayar. Geometrik şekilleri (üçgen, daire, kare, dikdörtgen) tanımaktadır.Zamanla ilgili kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilşki kurabilmektedir.Ana ve ar renkleri tanımaktadır.


Temizlikle ilgili malzemeleri istenilen nitelikte kullanabilmektedir. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutmaktadır.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmakta,herhangi bir tehlike anında yetişkinden yardım istemekte, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınmaktadır.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapmakta,duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçmektedir.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM


ZEYNEP;eğitim ve öğretim sürecinde Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları göstermektedir. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranmaktadır.Söz hakkı alıp sorulan sorulara kendine özgü cevaplar vermektedir. Resim, elişi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler oluşturmaktadır. Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimseyip ona uygun hareket etmektedir.Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları fark ederek kendi estetik görüşüne uygun olarak değiştirebilmektedir Farklı özellikte olan kişilere olumlu tavır gösterip başkalarıyla ilişkilerini yönetebilmektedir.Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri (koşma, yürüme, belli bir yüksekliğe tırmanma, tırmanılan yükseklikten inme, belli bir mesafeyi sürünerek gitme,değişik yönlere yuvarlanma) yapabilmektedir.Pedal çevirme hareketini koordineli olarak yapmaktadır.Farklı büyüklüklerdeki nesnelerle çeşitli hareketleri (atılan nesneleri yakalamak ,belli mesafedeki hedeflere atabilme hareket halindekini durdurma topu belli bir ritimle zıplatma)yapabilmektedir. El- göz koordinasyonu gerektiren hareketleri (resim yapma, kesme, katlama, yapıştırma vb.) yapabilmektedir.Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilmektedir.Çeşitli durumlarda kullanılan sözcüklerin anlamlarını kavraya bilmektedir.Dili etkili kullanmakta ve sesleri ayırt etmektedir.1den 10a kadar sayıları ritmik olarak sayar. Geometrik şekilleri (üçgen, daire, kare, dikdörtgen) tanımaktadır.Ana ve ara renkleri tanır.Zamanla ilgili kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilşki kurabilmektedir.Temizlikle ilgili malzemeleri istenilen nitelikte kullanabilmektedir. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutmaktadır. . Tüm öğünlerde önüne konan yiyeceklerden ayrım yapmaktadır. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilmekte, Kendi kendine giyinip soyunabilmektedir.Sağlıklı yaşayabilmek için dinlenmeyle ilgili(davranışları gösterebilmektedir. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapmakta,duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçmektedir.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder